چهار ماهه کرایه نداده!؟

اقای عباس مشتاق؟

١- بله حاج اقا

اقای احمد ستوده؟

٢- در خدمتیم حاج اقا

اقای مشتاق خواسته شما چیه؟

١- حاج اقا عرضم به خدمتون همونطوری که نو دادخواست هم نوشتم ۴ ماه پیش یک دستگاه اپارتمان رو که کپی سندش هم روی پرونده مشاهده می کنید، به این اقا در ازای ماهی ١۵٠ هزار تومان اجاره دادیم. اما به جون شما نباشه به جون خودم تا حالا حتی یک قرون هم از این اقا به ما نرسیده. هرچی هم بهش گفتم امروز و فردا میکنه. حالام اومدم طبق شروط قراردادمون، اجاره رو بهم بزنیم و این اقا هم از ملک من بره.

قاضی رو کرد به اقای ستوده و پرسید:

حرف های ایشون رو تایید میکنید؟ ایا تابحال کرایه خانه تونو پرداخت کردید؟

اقای ستوده اب دهانشو قورت داد و گفت: " والا حاج اقا چی بگم، نداشتم که بدم، ... "

١- دروغ میگه حاج اقا، همین هفته پیش یک ماشین صفر خریده!

قاضی دادگاه که دیگه از این جر و بخث ها خسته شده، طرفین رو به ارامش دعوت میکنه و نگاهی به برگه اجاره ملک میندازه. در قسمت شروط ضمن عقد، در بندی نوشته شده:

" در صورت تاخیر مستاجر از تاریخ هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ١٠ روز از طرف مستاجر از تاریخ سر رسید، موجب ایجاد حق فسخ باقی اجاره برای موجر نسبت به ما بقی مدت خواهد شد و موجر به موجب قانون روابط موجر و مستاجر حاکم و قانون مدنی، اختیار فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره را خواهد داشت "

اقای قاضی بعد از کمی تامل رای خود را اینگونه ابراز میدارد:

" با این توضیح که خواهان ( اقای مشتاق ) یک دستگاه اپارتمان مسکونی به خوانده ( اقای ستوده ) اجاره داده است و مبلغ کرایه خانه هم ١۵٠ هزار تومان تعیین شده و بنا به ادعای خواهان و اقرار خوانده از ابتدای قرارداد تا به حال هیچگونه مبلغی به عنوان کرایه به صاحبخانه پرداخت نشده و با توجه به استناد خواهان یعنی صاجبخانه به بند ه از شروط اجاره نامه و تخلیه ملک مورد نظر، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مقرر مینماید که خوانده می بایست ملک مورد نظر را تخلیه نموده و بدهی خود را به صاحبخانه اش پرداخت نماید "

بدانیم:

ماده ١٠ قانون مدنی میگوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که انرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

در ماجرایی که خواندید بند ه قرارداد مورد استناد صاحب خانه قرار گرفت و دادگاه هم دعوای او را پذیرفت. شرطی که دو طرف قرارداد در بند ه درج کرده اند در متن قانون وجود ندارد. پس به عنوان قرارداد خارج از قانون پذیرفته می شود و از انجایی که مطابق ماده ١٠ قانون مدنی مخالفت صریح با قانون ندارد مورد حمایت قانون نیز می باشد.

/ 0 نظر / 47 بازدید