بخش ( و )

وضو     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

اگر در خواب ببیند که وضو می گرفت و کسی وضو گرفتن او را تماشا می کرد، آن شخص به دست او توبه می کند.

 

ویرانی     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

اگر در خواب ببیند بنای عام المنفعه ای نظیر مدرسه و مریضخانه را خراب کرد، نشانی نقص و عیب دین و دنیای اوست.

/ 0 نظر / 36 بازدید