سیستم مداری بوق

لیست قطعات

1- باطری......................................BB00

2- جعبه تقسیم کالسکه ای.............BB10

3- جعبه فیوز.................................BF00

4- دسته راهنما..................................2

5- بوق سمت راننده.....................2520A

6- بوق سمت شاگرد....................2520B

 

تشریح عملکرد سیستم     در این سیستم، بوق ها موازیند که از یک طرف بدنه و از طرف دیگر به کلید بوق دسته راهنما متصلند. با فشردن بوق، برق ضمن عبور از فیوز F7 ، بوق ها را تحریک کرده و آنها را به صدا در می آورد. در اکثر مدل های 405 ایران ، بوق سمت شاگرد وصل نشده است.

 

روش های چک کردن قطعات سیستم

فیوز    چک کردن فیوز F7 که از طریق جعبه فیوز، به صورت چشمی و یا با اُهمتر انجام می شود.

کلید بوق     کلید بوق را می توان با باز کردن دسته راهنما و اُهم چک نمودن پایه های 1A و 3A در سوکت 5 پایه سفید رنگ چک کرد.

بوق     بوق ها را به سادگی با دادن برق به پایه های شماره 1 سوکت دو پایه سیاه رنگ آنها چک کنید.

 

عیب یابی سیستم

بوق کار نمی کند     در چنین مواقعی باید کلیه عناصری که در مسیر قرار دارند به ترتیب الویت زیر چک کرد :

1- فیوز F7 را چک کنید.

2- کانکتور دو راهه سیاه رنگ جعبه تقسیم کالسکه ای را چک کنید.

3- بوق ها را چک کنید.

4- دسته راهنما را چک کنید.

بوق بد کار می کند     در چنین مواقعی باید سلامت بوق را با دادن برق مستقیم چک کرد.

 

نقشه برق بوق

لینک نقشه : http://www.4shared.com/file/210247626/ccfe0c7f/ja29001.html

 

/ 0 نظر / 319 بازدید