صندوقچه

بخش ( ی )
نویسنده : - ساعت ٦:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

از حضرت صادق علیه السلام در مورد « ی » چیزی نقل نکرده اند.

یاسمن     ابن سیرین می گوید : یاسمن در خواب، نشانگر فرزندی خوشبخت است. چیدن یاسمن در خواب، نشان غم و اندوه است.

اگر ببیند کسی به او یاسمن داد، میان آنها جدایی می افتد.

بوته ی یاسمن در خواب، زنی ثروتمد و بد اخلاق است.

 

یاقوت     یاقوت در خواب زن است. ابن سیرین می گوید :

اگر در خواب ببیند یاقوت سرخ یا سبز دارد زنی زیبا نصیبش می شود. و یا اگر زنش آبستن بود دختر می زاید.

 

یشم     ابن سیرین می گوید :

اگر در خواب ببیند که انگشتری یشم دارد، زن می گیرد.

اگر در خواب ببیند مقدار زیادی یشم دارد، از زنها مال بدست می آورد.