صندوقچه

سیستم مداری برق پشت آمپر
نویسنده : - ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧
 

نکته مهم

بازکردن کابل باطری هنگامی که خودرو روشن است موجب آسیب رسیدن به قسمت های حساس مانند کنترل یونیت ها می شود


لیست لامپ ها     چراغ های پشت آمپر شامل تعداد زیادی لامپ است که اکثرا در خودرو 405 ایران موجود نیست. الباقی به شرح ذیل است :

1- لامپ ساسات..........................................................V4200

2- لامپ نور پایین..........................................................V2610

3- لامپ نور بالا.............................................................V2620

4- لامپ راهنمای گردش به راست....................................V2330

5- لامپ راهنمای گردش به چپ.......................................V2320

6- لامپ اخطار ترمز دستی و کاهش سطح روغن ترمز..........V4420

7- لامپ اخطار اتمام کفشک ترمز.....................................V4430

8- لامپ اخطار کاهش سطح سوخت................................V4300

9- درجه میزان سوخت...................................................V4310

10- لامپ اخطار دمای مایع خنک کننده.............................V4020

11- درجه دمای مایع خنک کننده......................................V4026

12- لامپ V4................................................................STOP

13- لامپ اخطار کاهش فشار روغن موتور..........................V4110

14- لامپ چراغ دینام......................................................V1000

15- لامپ اخطار کاهش سطح مایع خنک کننده...................V4010

16- دورسنج..................................................................4210

17- لامپ اخطار مه شکن جلو.........................................V2660

 

تشریح عملکرد سیستم     پشت آمپر دارای شش سوکت است که به ترتیب سوکت های 9 پایه سبز رنگ، 8 پایه زرد رنگ، 7 پایه آبی رنگ، 10 پایه سفید رنگ، و دو سوکت 11پایه زرد رنگ می باشد. هر یک از این سوکت ها طبق نقشه به لامپ های مربوطه ی خود متصل بوده و به شرح ذیل می باشد :

 

سوکت 9 پایه سبز رنگ

- چراغ دینام.

- لامپ فشار روغن ( و متعاقب آن حداکثر دمای آب و چراغ STOP )

- لامپ STOP ( و متعاقب آن لامپ ترمز دستی و سطح روغن ترمز )

- لامپ اتمام سوخت.

- درجه میزان سوخت.

- لامپ سطح آب.

 

سوکت 8 پایه زرد رنگ

- لامپ مه شکن جلو.

- لامپ راهنمای گردش به راست.

- لامپ راهنمای گردش به چپ.

- لامپ نور بالا.

- درجه دمای مایع خنک کننده ی رادیاتور.

 

سوکت 11 پایه زرد رنگ سمت راست

- لامپ حداکثر دمای مایع رادیاتور ( در پی آن چراغ STOP)

- لامپ اتمام کفشک ترمز.

- لامپ ترمز دستی و سطح روغن ترمز.

 

سوکت 11 پایه زرد رنگ سمت چپ

- لامپ نور پایین.

- لامپ ساسات.

 

سوکت 10 پایه سفید رنگ

- ساعت و برق سوئیچ.

 

سوکت 7 پایه آبی رنگ

- دورسنج در پژو پرشیا.

 

نحوه تست سیستم     برای تست این سیستم باید توجه داشت که لامپ مزبور با یک یا دو پایه به سوکت های خروجی متصل است. اکثر لامپ ها با یک ارتباط به سوکت خروجی راه دارند. قبل از هر کار سوکت 10 پایه سفید رنگ که برق سوئیچ را به پشت آمپر می رساند را با ولتمتر چک کرده و آن را جا می زنیم. سپس طبق نقشه با بدنه کردن فیش های سر سوکت ها لامپ ها روشن و با این کار آن ها را تست می کنیم.

 

نکته مهم     یک عدد مقاومت با لامپ دینام موازی شده است. وظیفه این مقاومت تامین برق تحریک اولیه دینام است. اگر این لامپ بسوزد، دینام با توجه به اینکه می تواند برق تحریک خود را از طریق این مقاومت دریافت دارد؛ می تواند شروع تولید برق خود را آغاز کند.

 

نکته     وظیفه دیود های نصب شده در پشت آمپر اینست که با تحریک یک لامپ برخی لامپ های دیگر نیز روشن شوند. به عنوان مثال بدنه شدن پایه 5 سوکت 9 پایه سبز رنگ، موجب روشن شدن چراغ STOP مس شود. اما همزمان لامپ ترمز دستی و سطح روغن نیز روشن می شود و یا با بدنه شدن پایه 2 سوکت 11 پایه زرد رنگ سمت راست لامپ حداکثر دمای آب و چراغ STOP روشن می شود.

 

تذکر     برای تست لامپ هایی که هر دو پایه آن به سوکت ها متصل است ( چراغ دینام و لامپ اتمام کفشک ترمز ) باید به هر دو پایه بدنه و برق بدهیم.

 

نقشه برق لامپ ها و سوکت های پشت آمپر

لینک نقشه : http://www.4shared.com/file/209061060/e2df806/ja27002.html