صندوقچه

سنسورهای موجود در خودرو های 405 و پرشیا
نویسنده : - ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢
 

1- سنسور تک مرحله ای فن در GLX و GL مربوط به دمای اتاق موتور.

2- سنسور دو مرحله ای فن در GL مربوط به دمای آب رادیاتور.

3- سنسور مقاومتی آب در GLX و پرشیا مربوط به دمای آب رادیاتور از نوع PTC.

4- سنسور مقاومتی آب در پرشیا مربوط به دمای رادیاتور از نوع NTC.

5- سنسور مقاومتی اوپراتور در GLX و پرشیا مربوط به دمای اوپراتور کولر.

6- سنسور سوئیچ سه مرحله ای در GLX و پرشیا مربوط به فشار گاز کولر.

7- سنسور فشنگی روغن در GLX و GL و پرشیا مربوط به فشار روغن موتور.

...


8- سنسور سطح روغن ترمز در GLX و GL و پرشیا.

9- سنسور سطح آب در GLX و GL و پرشیا.

10- سنسور درب ها ( میکروسوئیچ های لای دری ) در GLX و GL و پرشیا.

11- سنسور گیرنده مادون قرمز سقفی در GLX و پرشیا مربوط به ریموت کنترل.

12- سنسور لنت ترمز در GLX و GL و پرشیا مربوط به اتمام کفشک ترمز.

13- سنسور دنده عقب در GLX و GL و پرشیا.

14- سنسور مقاومتی دمای هوای ورودی در پرشیا.

15- سنسور مقاومتی فشار هوای ورودی در پرشیا.

16- سنسور موقعیت دریچه گاز در پرشیا.

17- سنسور سرعت خودرو در پرشیا.

18- سنسور دور موتور در پرشیا.