صندوقچه

یکسو کننده یا دیود ( Diodes )
نویسنده : - ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

یکسو کننده عنصری است که می تواند برق غیر مستقیم را به برق مستقیم تبدیل نماید. در خودرو پژو برای انجام این کار از عنصر دیود استفاده شده است. دیود در حالت کلی دارای دو سر آند و کاتد می باشد. جریان قراردادی برق که همواره از سمت قطب مثبت به سمت قطب منفی است همیشه در جهت آند به کاتد جریان می یابد. دیود با حرکت در جهت معکوس مخالفت می کند. شکل کلی مداری دیود به صورت :

 

 

است. اصولا چندین نوع دیود وجود دارد. یک نوع آن دیود یکسو ساز است که دارای شکل مداری فوق بوده و


نمونه کاربرد آن در دینام خودرو پژو می باشد. نوع دیگر آن، دیود نوری یا ( Light Emmiting Diodes ) است که در خودرو پژو به عنوان نشان دهنده و یا Indicator استفاده شده است. نمونه عملی آن چراغ کوچک قرمز رنگ کلید فلاشر است که روشن شدن آن نشان دهنده فشرده شدن کلید مربوطه است. شکل مداری این دیود به صورت :

 

 

است. دیود دیگر، دیود مادون قرمز است که در دو نوع فرستنده ( Transmitter ) و گیرنده ( Reciever ) موجود است. نمونه فرستنده آن در ریموت کنترل قفل مرکزی، بر روی سوئیچ درب ها و نمونه دیگر آن در همین سیستم بر روی گیرنده سقفی ( چشمی ) نصب شده است و دارای شکل مداری زیر است :