صندوقچه

مقاومت ها و آرایش سری و موازی آنها ( Resistors )
نویسنده : - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

بطور کلی هر نوع عنصر مداری که در مقابل عبور جریان مخالفت نشان دهد مقاومت نام دارد. پس عناصری از قبیل لامپ، موتور، پمپ، فن و ... همگی نوعی مقاومت هستند. مقاومت ها به دو گونه به یکدیگر متصل می شوند.


در روش سری یک سر از هر مقاومت به سر مقاومت دیگر متصل می گردد و مجموعه مقاومت ها در یک حلقه بسته با باطری قرار می گیرند.

در آرایش سری، در هر صورت؛ جریان تمام مقاومت ها برابر بوده و ولتاژ روی دو سر هر یک از مقاومت ها با مقدار مقاومت آن نسبت مستقیم دارد.

در آرایش سری قطع شدن و یا معیوب شدن هر یک از مقاومت ها باعث از کار افتادن دیگر مقاومت ها می شود.

در روش موازی، دو سر تمام مقاومت ها به یکدیگر متصل می گردند و هر یک از مجموعه مقاومت ها در یک حلقه بسته با باطری قرار می گیرد. در آرایش موازی، در هر صورت؛ ولتاژ تمام مقاومت ها برابر بوده و جریان عبوری از هر یک از مقاومت ها با مقدار مقاومت آن نسبت معکوس دارد.

در آرایش موازی قطع شدن و یا معیوب شدن هر یک از مقاومت ها اختلالی در نحوه کار دیگر مقاومت ها به وجود نمی آورد.

نمونه کاربرد اینگونه آرایش ها در خودرو پژو در سیستم دور کند و تند فن ها است.