صندوقچه

بخش ( ی )
نویسنده : - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
 

ید عاریه     (فقه) تصرف در مال غیر که بدون اذن مالک و قانون بوده باشد مانند تصرف غاصبانه و تصرفی که در حکم غصب است ( ماده٣٠٨ قانون مدنی ) در همین اصطلاح ید عدوان و ید عدوانی را نیز بکار می برند اصطلاح مقابل بالا را ( ید شرعی ) و ( ید قانونی ) نامند چنانکه در اصطلاحات جدید ید عدوانی را ( ید غیر قانونی ) هم می گویند.