صندوقچه

تشکیلات اداری ثبت
نویسنده : - ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
 

ماده١     در حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود. ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.


ماده٢     مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند_اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

 

ماده٣و۴و۵     ملغی شده است.

 

ماده۶     برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقرّ هر دادگاه استان هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.

     برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد ( اصلاحی مصوب ١٣۵١/١٠/١٨)

 

ماده٧     دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

 

ماده٨     مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.