صندوقچه

بخش ( ط )
نویسنده : - ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
 

طرفین عقد

الف - کسی که ایجاب را عرضه کند و آن را قبول می کند، خواه هر یک از طرفین یک نفر باشد یا بیشتر.

ب - در معنی عام شامل هر یک از طرفین عقد و قائم مقام قانونی آنها می باشد.


طاقچه     مصغّر طاق. طاق کوچک. جایی که در دیوار اطاق درست کنند برای گذاشتن ظروف یا چیزهای دیگر. طاق هم گویند.

 

طاقدیس     طاق مانند. به شکل اطاق. در اصطلاح زمین شناسی، چین خوردگی های زمین که به شکل طاق است. و نیز طاقدیس یا تخت طاقدیس نام تخت خسرو پرویز بوده که آن را از عجایب عهد خسرو پرویز شمرده اند.

 

طاق نما     نمای دیوار که به شکل طاق ساخته شود.

 

طبق     برابر.

 

طبقات     درجه ها. مرتبه ها. جمع طبقه.

 

طول     قدرت، توانگری، فزونی، عطا.