صندوقچه

بخش ( ظ )
نویسنده : - ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
 

ظهر نویس     کسی که فعل ظهر نویسی را به جا می آورد.


ظهر نویسی توکیلی     آن ظهر نویسی که به اختیار وکالتی در اخذ وجه سند به حساب ظهر نویس می دهد.

 

ظهر نویسی وثیقه ای     آن نوع ظهر نویسی که منتفع از ظهر نویسی نیست به سند ظهر نویسی شده حق یک بستانکار یا وثیقه را پیدا می کند. باید این مراتب در سند ظهر نویسی شده قید گردد.