صندوقچه

بخش ( گ )
نویسنده : - ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
 

گردش ثبتی ( جریان ثبتی )     گردش ثبتی یک ملک عبارت از کلیه اقدامات انجام شده در ثبت از تشکیل پرونده تا صدور سند مالکیت می باشد. در اعلام گردش ثبتی یک پلاک که به دفعات توسط مالکان درخواست ثبت گردیده، جریان مقدار مورد درخواست هر یک باید به طور جداگانه منظور شود.


گواهی امضاء     تصدیق امضاء زیر اسناد عادی یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی است. البته چنین اسنادی که توسط دفاتر تصدیق امضاء می شوند جنبه رسمیت پیدا نمی کنند، مثل استشهادیه ( در صفحه ٢٣۵ جلد ٢ دانشنامه حقوقی اقای دکتر لنگرودی چنین مرقوم شده). امضاء در لغت به معنای انفاذ است و ذاتا طریقت دارد نه موضوعیت. نتیجه قهری گواهی امضاء این است که سند عادی را در نظر مراجع اداری و قضایی، مسلم الصدور می کند که اثبات خلاف آن محتاج به دلیل است.