صندوقچه

بخش ( ل )
نویسنده : - ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
 

لازم     صفت عقد یا ایقاعی است اقدام کننده ی به آن نتواند با قصد یک طرفی خود ان را فسخ کند. عکس آن را جایز گویند. ( ماده ١٨۵ و ٢١٩ قانون مدنی )


لزوم حقّی     نوعی از لزوم است که متعاقدین می توانند به توافق و برای مدتی محدود آن را از بین ببرند. مثلا بیع عقد لازم است و این لزوم، لزوم حقّی است و متبایعین می توانند از راه شرط خیار برای مدت محدودی آن لزوم را از بین ببرند. ولی این کار برای مدت نامحدود مقدور نیست و حتی خیار مادام العمر در عقد صلح ( که عقد لازم است ) مدت محدود منظبط است.