صندوقچه

ارشاد شویم!
نویسنده : - ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

آقای کرامت بعد از گذراندن روزهایی پر اضطراب و نگرانی، حالا داشت به سمت یک مجتمع قضایی می رفت. مجتمع قضایی عدالت واقع در میدان تجریش است و جناب کرامت همین طور که سربالایی خیابان فنا خسرو را می پیمود به مشکلاتی فکر می کرد که حالا امید به حل شدنشان برایش بیشتر شده بود. مستاجر اقای کرامت، هشت ماهی بود که کرایه خانه اش را نداده بود و بدهی اش نزدیک به ٢ میلیون تومان می شد و اینگونه نگرانی های زیادی را برای صاحبخانه اش درست کرده بود. اقای کرامت بعد از کلی پرسوجو کردن و مشاوره با چند وکیل و مشاور متوجه شده بود که می تواند برای وادار کردن مستاجر خود به پرداخت کرایه های عقب افتاده به دادگاه عمومی مراجعه کند و با ارائه دادخواست علیه او اقامه دعوی نماید.


 
 
مسکونی یا انباری؟ مسئله این است!
نویسنده : - ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

اقای صابری که دیگر صبری برایش نمانده بود به مستاجر خود، اقای شاکری گفت:

" من به شما یک دستگاه اپارتمان اجاره دادم نه انبار ! "

- خوب قربونت برم، چه فرقی برای شما میکنه به هر حال من این ملک رو از شما اجاره کرده ام.

- همه همسایه ها ازت شاکی اند، راه پله که جای بردن و اوردن کارتون های پر و خالی نیست، یا این بساطو جمع کن یا اینکه حکم تخلیه ات رو از دادگاه می گیرم.

- نمی شه صابری جون، نه میرم، نه میتونی حکم تخلیه بگیری، یادت که نرفته ما قرارداد امضا کردیم.

اقای صابری که تا حالا گذرش به دادگاه و اینجور جاها نیفتاده بود به این فکر می کرد که نفرین در و همسایه ها رو چه کند.

سر راهش به منزل در حالی که غرق در خیالات بود چشمش به تابلویی افتاد که مسیرش را عوض کرد: " حمید مرتضوی، وکیل دادگستری "

بعد از سلام و احوالپرسی و شرح ماجرا، اقای صابری از اقای مرتضوی پرسید:

" حالا من میتونم ازش شکایت کنم؟ "


 
 
عصر یخبندان
نویسنده : - ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

عصر یخبندان:

اکبر اقا پتو رو بیشتر روی خودش کشید و به شوفاژ یخ کرده ی کنار دیوار خیره شد. زن و بچه اکبر اقا هم حالا دیگه با لباس زمستانی در خانه می گشتند.

- اکبر اقا نمی خوای موتور خونه رو درست کنی؟

- با کدوم پول زن، از کجا بیارم؟

- پس لااقل برو به صاحبخانه بگو یه فکری بکنه.

اکبر اقا آهی کشید و گفت: میترسم بلندم کنه، اونوقت چله زمستونی کجا خونه پیدا کنم؟

زن اکبر اقا که حالا بغضش گرفته بود گفت: " این بچه ها چه گناهی کردن گه باید همیطور بلرزن و عطسه بزنن!؟ زهره خانم میگفت میتونی از صاحبخونتون شکایت کنین " ...


 
 
چهار ماهه کرایه نداده!؟
نویسنده : - ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

طبق معمول راهروی دادگاه شلوغ بود. مقابل در یکی از شعب دو مرد میانسال گرم بحثی تند بودند:

١- حضرت اقا ۴ ماهه کرایه ندادی تازه طلب کارم هستی؟

٢- لابد مشکل داشتم که ندادم، تو باید اینجوری ابروریزی کنی؟

١- ابروریزی کدومه، تو اگه نداشتی چرا رفتی ماشین صفر خریدی؟!

٢- حالا بیا بریم تو دارن صدامون میکنن.

قاضی دادگاه بدون اینکه از نوشتن دست بردارد و سری باند کند از لابلای کاغذها و پرونده های روی میز، جواب سلامی داد و بعد از چند لحظه گفت: ...


 
 
خانه ی مجردی
نویسنده : - ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

اخه مرد چند دفعه بهت گفتم خونه به مجرد اجاره نده! حالا بفرما،‌پاشو برو بهشون بگو سر و صدا شونو کم کنن، بچه ام فردا امتحان داره.

خانم احمدی این جملات را در حالی میگفت که حسابی از کوره در رفته بود. دو ماهی میشد که طبقه بالای منزلشان رو اجاره داده بودند و این مستاجر تازه وارد ماجراهای زیادی برایشان درست کرده بود، از رفت و امدهای زیاد گرفته تا مهمانی های پر سر و صدا.

اقای احمدی کلافه و مضطرب درحالیکه قدم میزد گفت:


 
 
یک حادثه ی تلخ اما ...
نویسنده : - ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

امروز اتفاق عجیب و دردناکی برایم افتاد که خیلی مرا آزرده کرد ولی از طرفی هم از آنجا کار این دنیا و صاحبش، بی حکمت و پایه و اساس نیست، این اتفاق را تحمل کرده و پذیرا شدم، چون برایم ثمراتی داشت : این اتفاق یک تصادف تلخ بود؛ برخورد یک دوچرخه به من که از پشت سر به سرعت آمد و خورد به پا و پهلویم که حسابی مرا زمین گیر کرده است.

دوچرخه سوار پسرکی بود که حسابی ترسیده بود اول فکر کرد من مُرده ام ولی کم کم به هوش آمدم و مردمی که اطارفم جمع شده بودند، مرا رساندند به بیمارستان و حالا اینجا فرصتی شده تا دفتری بردارم و در این گوشه ی بیمارستان که حالا حسابی وقت برای نوشتن دارم، برای نوه ی گلم خاطره بنویسم. البته بگویم این ها آنقدر هم خاطرات نیست یعنی


 
 
سیستم مداری بوق
نویسنده : - ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

نکته مهم

هنگام تعمیرات خودرو رعایت نکات ایمنی، از جمله اطمینان از محل استقرار جک ضروری است.


 
 
بخش ( ن )
نویسنده : - ساعت ٦:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

نابینایی     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نابینایی در خواب، بر شش وجه است:

١- فقر و بی چیزی.

٢- بد حالی.

٣- غم و اندوه.

۴- نقص در بدن.

۵- مال.

۶- خرابی دین.

 

ناخن     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر دیدن ناخن در خواب، بر شش وجه است:

١- قوّت و نیرومندی.

٢- شجاعت و دلیری.

٣- قدر و منزلت.

۴- فرزند.

۵- منفعت.

۶- فرزندان غلام و کنیز.

 

ناخن گیر     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر ناخن پیرا « ناخن گیر » در خواب بر سه وجه است :

١- مردی تقسیم کننده.

٢- مردی اصیل و نجیب.

٣- دوستی موافق و سازگار.


 
 
بخش ( و )
نویسنده : - ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

وضو     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

اگر در خواب ببیند که وضو می گرفت و کسی وضو گرفتن او را تماشا می کرد، آن شخص به دست او توبه می کند.

 

ویرانی     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

اگر در خواب ببیند بنای عام المنفعه ای نظیر مدرسه و مریضخانه را خراب کرد، نشانی نقص و عیب دین و دنیای اوست.


 
 
بخش ( ه )
نویسنده : - ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

هُدهُد     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر هُدهُد در خواب، بر چهار وجه است:

١- خیر.

٢- خوشی و رفاه.

٣- بزرگی و مقام.

۴- پیروزی.

 

هدیه     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

اگر گوشت مطبوعی هدیه کند، دلیل خیر و برکت و نیکی است.


 
 
بخش ( ی )
نویسنده : - ساعت ٦:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

از حضرت صادق علیه السلام در مورد « ی » چیزی نقل نکرده اند.

یاسمن     ابن سیرین می گوید : یاسمن در خواب، نشانگر فرزندی خوشبخت است. چیدن یاسمن در خواب، نشان غم و اندوه است.

اگر ببیند کسی به او یاسمن داد، میان آنها جدایی می افتد.

بوته ی یاسمن در خواب، زنی ثروتمد و بد اخلاق است.

 

یاقوت     یاقوت در خواب زن است. ابن سیرین می گوید :

اگر در خواب ببیند یاقوت سرخ یا سبز دارد زنی زیبا نصیبش می شود. و یا اگر زنش آبستن بود دختر می زاید.

 

یشم     ابن سیرین می گوید :

اگر در خواب ببیند که انگشتری یشم دارد، زن می گیرد.

اگر در خواب ببیند مقدار زیادی یشم دارد، از زنها مال بدست می آورد.


 
 
روش تعبیر و قواعد آن
نویسنده : - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧
 

باید توجه داشت که تعبیر خواب، در درجه ی اول کار انبیاء و معصومین است. گاهگاهی خداوند به بعضی به عللی گوشه ای از تعبیر را عنایت می کند. مثلا نقل می کنند:

ابن سیرین بزازی می کرد، روزی زنی زیبا از او مقداری قماش خریداری کرد. از او خواست که برای دریافت وجه آن به خانه اش برود. ابن سیرین به همراه او به خانه اش رفت. اما زن خود را به او عرضه کرد و از او طلب کامجویی نمود.

ابن سیرین پارسایی ورزید، او را نصیحت کرد. اما زن نپذیرفت. ابن سیرین به بهانه قضای حاجت به گوشه ای از خانه رفت و خود را به پلیدی و نجاست آلوده ساخت. بدین ترتیب خود را از دست او خلاص کرد.

به پاس این عفت و تقوی خداوند به او نیز مثل حضرت یوسف علیه السلام علم تعبیر خواب را عطا فرمود. از آن پس هر خوابی از او می پرسیدند، تعبیر کامل و صحیح آن را بیان می کرد.

سید عبدالله موسوی محقق و تنظیم کننده کتاب کامل التعبیر حبیش بن ابراهیم در مقدمه ی خود ذیل این داستان می نویسد : این خلاصه ای از افسانه ای ایست که در مورد ابن سیرین بر هم بافته اند و نویسندگان نیز در کتاب های مختلف به تبعیت از یکدیگر نقل کرده اند. بر ما معلوم نیست این افسانه را برای او ساخته اند تا او را معبّری بزرگ جلوه دهند.

بالاخره ایشان معتقد است که این جریان افسانه ای بیش نسیت و اعتبار تاریخی ندارد.

به هر حال گاهی شده که خداوند از جهت کف نفس و پارسائی مخصوصا در موارد روبروشدن با مسائل جنسی که خودداری از آن بسیار مشکل است عنایاتی نموده چنانکه در کتاب ( تندیس اخلاص ) نقل می شود، شیخ رجبعلی خیاط آن مرد وارسته، علت راهیابی به کمالات معنوی و بسیاری از مقام های عالی این بود که روزی در کمال جوانی دختری از بستگان و فامیلش را را بر او در خلوتی گرفت و تقاضای کامیابی کرد. اما این جوان با تمام قدرت جوانی، با نفس خویش سرپنجه نرم کرد و عاقبت او را بر زمین زد و از این معبر سهمگین سالم عبور کرد. حداوند چنانش کرد که داستان ها از او نقل می شود.

از جمله یکی از یاران شیخ نقل کرده که در حدود سال های 1335 و 1338 با تاکسی کار می کردم، دو زن، یکی بلند قد و دیگری کوتاه قد سوار تاکسی شدند آن کوتاه قد، تُرک زبان بود و با خود می گفت : « من فارسی بلد نیستم که بگویم منزلم کجاست. هر روز سوار اتوبوس می شدم و با دو ریال به منزل می رسیدم. اما امروز باید 5 ریال به تامسی بدهم »

به او گفتم ناراحت نباش من تُرکی بلد هستم. منزل او را پیدا کردم و پول را نگرفتم و روانه شدم.

چند شب بعد، برای اولین بار، در جلسه مرحوم شیخ رجبعلی شرکت کردم. چند نفری بودیم که در آن اتاق محقّر نشستیم. شیخ نگاهی به من کرد و با گریه فرمود :

« شب های جمعه تو از منتظران فرج قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه هستی. می دانی چطور شد که نزد من آمدی ؟


 
 
سیستم مداری برق پشت آمپر
نویسنده : - ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧
 

نکته مهم

بازکردن کابل باطری هنگامی که خودرو روشن است موجب آسیب رسیدن به قسمت های حساس مانند کنترل یونیت ها می شود


 
 
نماد های مداری
نویسنده : - ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۳
 

نشان دهنده گردش به چپ :

لامپ اخطار :

لامپ سوخته :

لامپ نقشه خوانی :

لامپ سقفی :

بسته بودن درب ها :

لامپ دیودی :

فلاشر :

شیشه های برقی :

قفل شیشه برقی :

آینه برقی :

آینه گرمکن دار :

 


 
 
کنترل یونیت های موجود در خودروهای 405 و پرشیا
نویسنده : - ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢
 

1- کنترل یونیت فن در GLX و GL تک فن و پرشیا مربوط به کنترل دمای آب رادیاتور.

محل نصب : پشت چراغ جلو سمت راننده روی بدنه.

 

2- کنترل یونیت قفل مرکزی در GLX و پرشیا مربوط به کنترل درب ها.

محل نصب : زیر قاب فرمان بالای پای راست راننده.

...


 
 
کنترل یونیت ( Control Unit )
نویسنده : - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢
 

کنترل یونیت یک واحد الکترونیکی کاربردی است که در خودرو پژو برای کنترل یک فرآیند به صورت اتوماتیک بکار می رود. هر واحد الکترونیکی همچون کنترل یونیت همواره برای کار کردن نیاز به دو پایه برق و بدنه دارد. کنترل یونیت ها شامل یک سری پایه های ورودی و یک سری پایه های خروجی هستند. که پیغام را از پایه های ورودی دریافت کرده ( سنسورها ) و دستور را از پایه های خروجی ارسال می کنند ( به فرمان - برها ).


 
 
سنسورهای موجود در خودرو های 405 و پرشیا
نویسنده : - ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢
 

1- سنسور تک مرحله ای فن در GLX و GL مربوط به دمای اتاق موتور.

2- سنسور دو مرحله ای فن در GL مربوط به دمای آب رادیاتور.

3- سنسور مقاومتی آب در GLX و پرشیا مربوط به دمای آب رادیاتور از نوع PTC.

4- سنسور مقاومتی آب در پرشیا مربوط به دمای رادیاتور از نوع NTC.

5- سنسور مقاومتی اوپراتور در GLX و پرشیا مربوط به دمای اوپراتور کولر.

6- سنسور سوئیچ سه مرحله ای در GLX و پرشیا مربوط به فشار گاز کولر.

7- سنسور فشنگی روغن در GLX و GL و پرشیا مربوط به فشار روغن موتور.

...


 
 
سنسور ( Sensor ) ، حسگر یا فشنگی ( مهره ، کپسول )
نویسنده : - ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢
 

سنسورها که از آن ها اغلب با عنوان فشنگی یاد می شود عناصری هستند که می توانند به گونه ای یک تغییر حالت مکانیکی، فشاری یا دمایی را حس کرده و متناسب با آن عکس العملی را نشان دهند که برای ما قابل اندازه گیری و یا از نظر الکتریکی قابل حس باشد تبدیل نماید. نمونه این سنسورها، سنسور تک مرحله ای فن GLX است که در دمای 57 درجه می تواند یک اتصال بدنه را برای پایه 3 کنترل یونیت فن ارسال نماید. سنسورها ، نحوه کارکرد هر یک و نیز نحوه تست آن ها در هنگام توضیح مدار مربوطه آن تشریح خواهد شد.


 
 
رله های موجود در خودرو 405 و پرشیا
نویسنده : - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢
 

رله های موجود در بالای پای راننده :

1- رله زرد رنگ فن تهویه در GLX و GL و پرشیا.

2- رله سبز رنگ شیشه بالابرهای جلو در GLX و پرشیا.

3- رله مشکی رنگ شیشه بالابرهای عقب در پرشیا.

4- رله تایمر آبی رنگ برف پاک کن در GLX و GL و پرشیا.

5-رله تایمر خاکستری رنگ اتوماتیک راهنما در GLX و GL و پرشیا.

6- رله تایمر نارنجی رنگ گرمکن شیشه عقب و آینه برقی در GLX و GL و پرشیا.

7- رله سفید بوق اخطار روشن ماندن چراغ کوچک در GLX و GL و پرشیا.

 

رله های موجود در جعبه مشکی رنگ داخل اتاق موتور کنار مخزن روغن ترمز :


 
 
وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام
نویسنده : - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

از:

پدری که در آستانه مرگ ایستاده است. و عبور شتابناک زمان، به باور جانش نشسته است. و حیات این جهان را پشت سر نهاده است، وتسلیم روزگار گشته است. به نکوهش دنیا پرداخته است. در سرای مردگان مسکن گزیده است. و پای در رکاب عزیمت فردا نهاده است.

به:

فرزندی که دل به آرزوهای محال سپرده است. و پای در مسیر نیستی نهاده است. در تیر رس بیماری ها نسشته است، و وامدار روزگار گشته است. و آماج مصائب اندوهبار قرار گرفته است. و به بندگی دنیا درآمده است. و به تجارت غرور مشغول گشته است. و بدهکار وادی فنا شده است. و تن به اسارت مرگ داده است. و هم پیمان دغدغه های غمبار گشته است. و همنشین داغهای اندوهبار شده است. و در نشانه گاه آفات و بلیات، سکنی گزیده است. و زمین خورده و خاکمال شهوت ها شده است. و جانشین مردگان گردیده است.

اما بعد:

تجربه عینی و آشکار من از بد عهدی و بی وفایی دنیا و طغیان و سرکشی روزگار از یک سو، و آغوش گرم و گشاده آخرت، از سوی دیگر، وادارم ساخت که تمام هوش و حواسم معطوف خودم باشد، لحظه ای چشم از خودم بر ندارم و به دیگری نسپارم. فهمیدم که من پیش و بیش از آن که مسئول مردمان باشم، وظیفه دار خودم هستم. و بر این دریافت و دغدغه ام، عقل نیز صحّه گذاشت و از افتادنم به دام هوای نفس، بازداشت. و تکلیفم را بی هیچ پرده و پیرایه ای روشن ساخت. و مرا به کاری سترگ واداشت که بازی و شوخی بر نمی دارد. و با حقیقتی مواجه ساخت که هیچ دروغی از راستی اش نمی کاهد. و دیدم که تو پاره ی تن منی، و بلکه بیشتر از آنی، تو برایم همه ی روح و جانی! هر بد و خوبی که سوی تو آید، نصیب من شده است. و اگر مرگ، نشان از تو بگیرد، جان مرا نشانه گرفته است.

پس، کار تو را کار خودم دانستم و هر چه برای خودم می خواهم، برایت خواستم. این مکتوب را برایت نوشتم تا همواره تکیه گاه تو باشد و اسباب پشتگرمی ات، چه من بمانم برایت و چه نمانم.

فرزند جانم!

وصیت و سفارش من به تو:


 
 
نحوه تست رله
نویسنده : - ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

برای تست رله بر اساس نخوه عملکرد، از مدار ساده زیر استفاده می کنیم :

 

 

پس از وصل کردن مدار فوق، بلافاصله لامپ شماره 1 روشن می شود. با ارتباط دادن قطبین باطری به پایه های 1 و 2 رله، لامپ شماره 1 خاموش شده و لامپ شماره 2 روشن می شود.

در صورت مشاهده عملکرد فوق، رله سالم و در غیر این صورت رله معیوب است.


 
 
اشنایی با رله
نویسنده : - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

رله یک سوئیچ الکتریکی قابل کنترل است. رله می تواند بنا به دستور یک جریان کوچک، یک جریان بزرگ را قطع و وصل نماید. رله ها بر اساس نوع کاربرد، این فرآیند را برای کسب یکی از دو اصل حفاظت و یا کنترل انجام می دهند. رله ها اکثراً 5 پایه اند. دو پایه آن یعنی پایه های 1 و 2، پایه های کنترل و پایه های 3 و 4 و 5 آن پایه های سوئیچ هستند. در حالت عادی، پایه 3 رله به پایه 4 آن متصل است. اما به محض برقراری یک جریان کوچک بین پایه های 1 و 2 ، پایه 3 اتصال خود را از پایه 4 جدا کرده و به پایه 5 می چسبد. در این حالت اصطلاحا می گویند :

رله در حالت تحریک بوده و یا بوبین کرده است.

این عملکرد بدین معناست که مجموعه مدارهایی که از مسیر پایه های 3 و 4 عبور می کردند قطع شده و مجموعه مدارهایی که از مسیر پایه های 3 و 5 عبور می کنند وصل می شوند. مقدار مقاومتی که رله در مدار قرار می دهد صفر و مقدار مقاومت بوبین آن ناچیز است.

رله ها بنابر دو پارامتر دسته بندی می شوند:


 
 
یکسو کننده یا دیود ( Diodes )
نویسنده : - ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

یکسو کننده عنصری است که می تواند برق غیر مستقیم را به برق مستقیم تبدیل نماید. در خودرو پژو برای انجام این کار از عنصر دیود استفاده شده است. دیود در حالت کلی دارای دو سر آند و کاتد می باشد. جریان قراردادی برق که همواره از سمت قطب مثبت به سمت قطب منفی است همیشه در جهت آند به کاتد جریان می یابد. دیود با حرکت در جهت معکوس مخالفت می کند. شکل کلی مداری دیود به صورت :

 

 

است. اصولا چندین نوع دیود وجود دارد. یک نوع آن دیود یکسو ساز است که دارای شکل مداری فوق بوده و


 
 
انواع مقاومت ها در خودرو پژو
نویسنده : - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

از نظر تغییرات با دما، مقاومت ها به دو گونه کلی ( Posetive Termal Coeficient ) با اختصار PTC و ( Negative Termal Coeficient ) با اختصار NTC تقسیم می شوند. این ویژگی که از آن با عنوان « مقاومت متغیر با دما ( Termistor ) » یاد می شود؛ دارای این خاصیت است که میزان مقاوتی که در دو سر آن دیده می شود با تغییرات دما تغییر می کند. در خودرو پرشیا و 405 مجموعا از 8 مقاومت NTC و PTC استفاده شده است که عبارتند از :


 
 
مقاومت ها و آرایش سری و موازی آنها ( Resistors )
نویسنده : - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

بطور کلی هر نوع عنصر مداری که در مقابل عبور جریان مخالفت نشان دهد مقاومت نام دارد. پس عناصری از قبیل لامپ، موتور، پمپ، فن و ... همگی نوعی مقاومت هستند. مقاومت ها به دو گونه به یکدیگر متصل می شوند.


 
 
رنگ های استاندارد در خودرو پژو
نویسنده : - ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱
 

در خودرو پژو برای شناسایی عناصر و سوکت ها، از رنگ های متفاوتی استفاده شده است این رنگ ها در نقشه های استاندارد پژو دارای کدهای خاص استانداردی هستند که به شرح ذیل می باشند :